Câu hỏi được gắn thẻ «desktop»

Sự thể hiện trực quan của nội dung của máy tính khi không có chương trình hoặc cửa sổ mở nào có thể nhìn thấy được. Thường có các phím tắt chương trình, dữ liệu và danh sách các ổ đĩa được gắn, v.v.


2
Tại sao danh sách các ứng dụng mở rộng với các ứng dụng của Mac của tôi bắt đầu liệt kê các ứng dụng hai lần và đôi khi ba lần?
Khi tôi nhấp chuột phải vào một tệp trên máy tính để bàn Mac OS của tôi và sau đó trong menu ngữ cảnh, tôi chuyển sang "Mở bằng ...", danh sách các ứng dụng tiềm năng để "mở bằng" có các ứng dụng được liệt kê nhiều lần, đôi …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.