Câu hỏi được gắn thẻ «themes»


3
Làm cách nào để cài đặt chủ đề cho Terminal?
Tôi còn khá mới với Mac, nhưng tôi đang cố gắng làm quen với Terminal và tôi muốn thay đổi chủ đề của nó. Tôi hơi bối rối về cách cài đặt các chủ đề Solarized mà tôi đang thấy rất nhiều trên mạng. Tôi có thể cài đặt chủ …
10 lion  terminal  themes 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.