Câu hỏi được gắn thẻ «keynote»

Apple Keynote là một ứng dụng để tạo bài thuyết trình. Sử dụng thẻ này cho tất cả các phiên bản của ứng dụng này, dựa trên web, iPad và iPhone cũng như macOS.

6
Làm cách nào tôi có thể đặt hình nền giống nhau trên tất cả các trang chiếu chính mà không chỉnh sửa từng trang chính trong Keynote?
Trong PowerPoint, các trang chiếu chính có sự kế thừa, do đó bạn có thể đặt các thành phần phổ biến trên tất cả các trang chiếu chính một cách dễ dàng. Dù sao tôi cũng không thấy điều này trong Keynote. Ví dụ: nếu tôi muốn đặt hình nền …

2
Thu nhỏ văn bản trong Keynote
Tôi có một bản vẽ phức tạp trong Keynote, mà tôi cần thay đổi kích thước. Tôi có thể làm điều này bằng cách làm cho bản vẽ thành một nhóm, nhưng thật không may, nó chứa nhiều nhãn văn bản, không thay đổi kích thước khi tôi thay đổi …
14 graphics  keynote  font 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.