Câu hỏi được gắn thẻ «pdf»

Tài liệu ở Định dạng Tài liệu Di động, được tạo bởi Adobe Systems và có thể đọc được bằng Adobe Reader, Apple Preview và các chương trình phần mềm khác


11
Bôi đen một phần của PDF hoặc chỉnh sửa văn bản
Có những phương pháp nào để bôi đen một phần của PDF? Tôi không muốn chỉ đơn giản là sử dụng các công cụ chú thích của Preview và sau đó lưu tài liệu, từ đó ai đó có thể mở tệp PDF và xóa chú thích để tiết lộ …
62 pdf  preview 

5
Làm cách nào để tắt Acrobat Reader trong Safari?
Trong Safari, Trình xem PDF mặc định trong Safari là "Xem trước". Thật không may, vì tôi đã cài đặt Acrobat Reader, mặc định này đã đổi thành Acrobat Reader, điều này cực kỳ khó chịu. Làm cách nào để thay đổi lại thành "Xem trước"?
28 safari  preview  pdf 

5
Nén PDF với tỷ lệ có thể điều chỉnh
Người ta có thể sử dụng Xem trước để nén tệp PDF . Tuy nhiên Bản xem trước trên Mac OS X 10.7 không nén quá mạnh theo sở thích của tôi. Chỉ có một cài đặt nén. Có công cụ thay thế nào cho phép bạn điều chỉnh tỷ …
28 mac  pdf  xquartz 


12
Tách một trang PDF thành nhiều trang
Có cách nào dễ dàng (trong Bản xem trước hoặc bất cứ điều gì) để mở rộng và phân chia tệp PDF với một trang thành nhiều trang không? Những gì tôi muốn là chia một tài liệu giấy A3 thành hai trang A4, để in riêng và sau đó …
24 pdf  preview  printing 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.