Câu hỏi được gắn thẻ «thunderbolt»

Cổng đa chức năng tốc độ cao (giao diện) do Intel thiết kế và lần đầu tiên được sản xuất trên một sản phẩm vận chuyển của Apple. Thunderbolt được phát triển dưới tên Light Peak và kết hợp PCI Express với Cổng hiển thị qua một kết nối nối tiếp.5
Hiển thị chính thay đổi ngẫu nhiên
Tôi đang sử dụng MacBook Pro (Cuối năm 2011) được kết nối với hai màn hình Thunderbolt. Các màn hình được nối với nhau và một kết nối Thunderbolt được tạo cho MacBook Pro. Tôi thích có chức năng màn hình bên trái là màn hình chính (tôi muốn dock …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.