Câu hỏi được gắn thẻ «usb»

Các thiết bị sử dụng giao diện dữ liệu Bus nối tiếp vạn năng

9
Sao chép tập tin ISO vào ổ USB trong OS X?
Tôi đã cố gắng sao chép một tập tin ISO vào ổ đĩa USB. Tôi không thể làm điều đó với Disk Utility. Làm cách nào để sao chép tệp ISO vào ổ USB? Nhưng tôi nhận được dưới đây. Tôi có đủ dung lượng trong ổ USB 16 GB …
73 macos  usb  unix  iso 

5
Làm sạch thùng rác của ổ USB
Tôi có một ổ USB cắm vào máy Mac của tôi. Những gì tôi thấy là .Trasheskhông được làm trống khi thùng rác đổ (kích chuột phải vào Trash biểu tượng và chạy "Empty Trash") cho ổ đĩa USB Điều gì có thể sai? Có cách nào khác để dọn …
41 usb  trash 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.