Câu hỏi được gắn thẻ «tethering»

Chia sẻ kết nối Internet di động với các thiết bị khác. Tương tự như 'chia sẻ internet' nhưng khi thiết bị thực hiện chia sẻ không phải là một máy tính đầy đủ.

2
iPhone Hotspot: ai được kết nối?
Đôi khi, khi tôi bắt đầu sử dụng iPhone của mình làm điểm phát sóng, tôi thấy 2 kết nối. Vì tôi là người duy nhất được sử dụng và tôi chỉ sử dụng wifi (không phải USB), tôi không thể tìm ra lý do tại sao có kết nối …
13 iphone  tethering 

5
Chia sẻ iPhone WIFI với máy tính qua USB?
Do rò rỉ nước, chúng tôi phải tạm thời chuyển văn phòng. Trong các văn phòng tạm thời của chúng tôi, chúng tôi có mạng WIFI, nhưng chưa kết nối mạng (chưa). Vì máy tính của tôi không có WIFI (đó là máy tính để bàn cố định), tôi nghĩ …

8
Vấn đề kết nối USB của iPhone
Tôi có một vấn đề nhỏ kỳ lạ trên tay của tôi ở đây. Trong suốt thời gian này, tôi đã sử dụng tính năng chia sẻ kết nối iPhone qua USB và tất cả đều ổn. Tuy nhiên, chiều hôm nay, giao diện USB iPhone của tôi trong khung …
10 lion  iphone  ios  usb  tethering 3
Hỗ trợ kết nối USB RNDIS gốc cho OSX
Điện thoại Android có thể được kết nối USB thông qua giao thức RNDIS trên Windows và Linux. Theo như tôi hiểu thì Apple không cung cấp trình điều khiển RNDIS cho OSX. Có trình điều khiển RNDIS cho OSX bởi bên thứ ba (nhà cung cấp Android) hoặc cộng …
10 usb  tethering  android 
1
Mã ứng dụng Tethering cho iOS [đã đóng]
Nhiều bạn biết rằng có một ứng dụng Đèn pin với tính năng ẩn cho phép kết nối, đã lẻn vào App Store trong tuần này. Nó đã được gỡ bỏ rất nhanh, khoảng 10 phút trước khi tôi phát hiện ra nên tôi không thể lấy được. Tôi có …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.