Câu hỏi được gắn thẻ «charging»

Liên quan đến vấn đề phần cứng với việc sạc pin


10
Đây có phải là cáp sạc Apple chính hãng?
Gần đây tôi đã mua trực tuyến một cáp sạc cho iPhone của tôi . Trong phần mô tả của mặt hàng, người bán đã viết "Thương hiệu Apple", đó là những gì tôi đang cố gắng mua. Tuy nhiên, có một vài điều khiến tôi nghĩ rằng cáp này …
14 iphone  charging 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.