Điều chỉnh độ trễ để kích hoạt thanh công cụ Chế độ toàn màn hình


21

Có thể thay đổi độ trễ trên thanh công cụ cửa sổ chế độ toàn màn hình trong OS X Yosemite không?

Tôi đang nghĩ về một cái gì đó như thế này, nhưng cho thanh công cụ

defaults write com.apple.dock autohide-delay -float 5

Tôi thích sử dụng chế độ toàn màn hình, nhưng tôi thường xuyên vô tình kích hoạt thanh công cụ che đi mọi thứ tôi đang cố truy cập ở phía trên màn hình.


Cũng đang tìm kiếm câu trả lời này
InfoStatus 8/1/2015

1
Từ tìm kiếm của defaults domainstôi, tôi không tìm thấy gì liên quan đến thanh Menu / Tool. Như đã giải thích ở đây: apple.stackexchange.com/a/252515/79808
dordio

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.