Câu hỏi được gắn thẻ «time-machine»

Time Machine là phần mềm sao lưu tích hợp của Apple. Time Machine lần đầu tiên được giới thiệu trên OS 10.5 Leopard.

1
Time Machine sao lưu vào Mavericks chia sẻ SMB
Tôi đang làm theo các hướng dẫn và tập lệnh chi tiết trong bài viết này, nhưng nó không thành công trên mavericks - ổ đĩa windows được gắn không hiển thị trong khung chọn đĩa máy thời gian. Bất kỳ ý tưởng làm thế nào để làm việc này? …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.