Câu hỏi được gắn thẻ «app-store-connect»

App Store Connect (trước đây là iTunes Connect) là bộ công cụ dựa trên web được tạo để các nhà phát triển gửi và quản lý ứng dụng của họ để bán thông qua App Store.
2
Đánh giá nhanh ứng dụng iOS dưới 24 giờ
Có thể nhận được ứng dụng được xem xét trong vòng một ngày hoặc vài giờ? Tôi biết có một quy trình đánh giá ứng dụng cấp tốc nếu ứng dụng nhạy cảm với thời gian thì Apple sẽ xem xét ứng dụng rất nhanh, nhưng đôi khi cũng có …

1
Xem đánh giá và xếp hạng trong iTunes Connect
Tôi đang đăng nhập vào iTunes Connect sau một thời gian dài và tôi thấy rằng họ đã thay đổi bố cục và nội dung cho trang web. Vì vậy, câu hỏi của tôi là; Tôi có thể xem các đánh giá và xếp hạng ở đâu, mà mọi người …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.