Câu hỏi được gắn thẻ «developer-program»

CẢNH BÁO: Hầu như tất cả các câu hỏi cấp mã về phát triển đều lạc đề ở đây. Xem Câu hỏi thường gặp để biết chi tiết. Chương trình dành cho nhà phát triển là dịch vụ do Apple cung cấp cho những người muốn tạo phần mềm hoặc ứng dụng để chạy trên hệ điều hành và phần cứng của Apple.
4
Video WWDC trên máy Mac
Tôi đã tải xuống một vài video WWDC trên iPad bằng ứng dụng WWDC . Tôi cũng đã đánh dấu một số video là mục yêu thích. Tôi có thể truy cập các video này trên máy Mac của mình không, có thể từ iTunes? Tôi đã tìm thấy các …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.