Phải làm gì nếu chứng chỉ phân phối sắp hết hạn cho một ứng dụng cửa hàng ứng dụng


5

Tôi có một ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng và hồ sơ phân phối sắp hết trong khoảng một tuần, nhưng tư cách thành viên nhà phát triển của tôi không thực sự hết hạn cho đến năm sau. Tôi có cần xây dựng lại và gửi lại ứng dụng của mình với chứng chỉ mới không?

Câu trả lời:


3

Bạn có thể gia hạn chứng chỉ bằng cách chọn chứng chỉ và nhấp vào Gia hạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không phải gửi lại ứng dụng chỉ để cập nhật chứng chỉ.


2

Chứng chỉ chỉ được yêu cầu để gửi ứng dụng đến cửa hàng. Nếu bạn muốn cập nhật phiên bản mới hoặc ứng dụng khác, bạn sẽ cần gia hạn chứng chỉ trong Trung tâm thành viên.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.