Câu hỏi được gắn thẻ «virtualization»

Hành động mô phỏng môi trường HĐH để cho phép chạy các phiên bản Hệ điều hành bổ sung mà không cần phần cứng chuyên dụng.

4
Parallels 12 - Hypervisor: Parallels hay Apple?
Phiên bản mới 12 của Parallels Desktop For Mac có tùy chọn cấu hình mới. Trong bảng cấu hình> Phần cứng> CPU & Bộ nhớ> Cài đặt nâng cao> Hypervisorlà menu bật lên cho: Hypervisor Song song táo Tôi nên sử dụng cái nào khi chạy macOS Sierra với tư …

3
Di chuyển máy ảo Fusion sang ESXi
Tôi đang trong quá trình chuyển một số VM được tạo trong VMWare Fusion 5 sang ESXi 5.1, mà tôi vừa cài đặt trên Mac Mini Server. Tôi có thể kết nối tốt thông qua ứng dụng Windows được cài đặt trên một máy ảo khác. Tôi đã tạo hai …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.