Câu hỏi được gắn thẻ «wine»


5
Cách tốt nhất để chạy RƯỢU trên OS X?
Nó là gì? (Tôi biết, ồ rất chủ quan.) Vì vậy, hãy làm điều đó, cách hiệu quả nhất và không đau để làm điều đó là gì? Tôi nhận ra đó có thể là những điều kiện mâu thuẫn.
15 wine 

3
Cài đặt rượu vang với homebrew
Vì vậy, tôi đang chạy một chút cài đặt khác nhau. Đây là nền tảng: Tôi đã cài đặt rượu trước đây với MacPorts. Sau đó, tôi quyết định cài đặt homebrew. Sau đó, rượu không hoạt động nên tôi đã thử brew install wine, nhưng nó không hoạt động. …

4
Làm thế nào tôi có thể tạo một ứng dụng độc lập trên dock của mình để mở trò chơi bằng lệnh terminal?
Tôi có một trò chơi mà họ chưa bao giờ phát hành cho mac và tôi đã cài đặt trò chơi bằng WINE, bản cài đặt rất hoàn hảo, nhưng mỗi lần tôi muốn chơi, tôi buộc phải mở Terminal và chạy cd /Users/Max/.wine/drive_c/Program\ Files/Electronic\ Arts/Dead\ Space/ wine Dead\ Space.exe …


1
Rượu trên Mac qua Homebrew
Tôi đã cài đặt ứng dụng Windows trên máy Mac của mình sau khi cài đặt thành công Wine qua Homebrew. Ứng dụng chạy và dường như hoạt động chính xác, ngoại trừ tất cả dữ liệu của tôi bị thiếu. Tôi gặp lỗi sau khi chạy nó: Wine cannot …
1 windows  homebrew  wine  gcc 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.