Câu hỏi được gắn thẻ «resolution»

Thuật ngữ "độ phân giải" dùng để chỉ độ chính xác của màn hình hoặc đo pixel theo cả hai chiều ngang và dọc.

5
Cách xem độ phân giải màn hình hiện tại
Làm cách nào để tìm ra độ phân giải hiện tại mà màn hình đang chạy, trong OS X 10.10? Trong cài đặt -> hiển thị (đó là nơi tôi nghĩ nó đã từng), nó hiển thị tần số làm mới, nhưng không hiển thị độ phân giải. Sử dụng …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.