Câu hỏi được gắn thẻ «driver»

Phần mềm được sử dụng để giao diện một thiết bị phần cứng cụ thể với hệ điều hành
3
Cài đặt trình điều khiển BootCamp Windows 10
Tôi đang tìm kiếm các tệp exe cho trình điều khiển BootCamp cho Windows 10. Tôi đã cài đặt Windows 10 trên máy Mac của mình 4 tháng trước bằng cách sử dụng trợ lý ISO và BootCamp nhưng sau đó tôi đã cài đặt lại trực tiếp trên phân …2
OSX không nhận ra bàn phím chơi game
Tôi muốn sử dụng bàn phím Genius này với MacBook Pro 15 2014 của tôi. Khi kết nối bàn phím, Trợ lý thiết lập bàn phím sẽ mở, nói rằng không thể xác định được bàn phím. Sau đó, nó yêu cầu nhấn phím bên trái của ca phải. Khi …

1
Trình điều khiển CUDA làm gì?
Tôi đã nghe nói về việc cài đặt trình điều khiển CUDA cho mac unibody mới (Nvidia 330M) để có thể giải quyết các vấn đề đồ họa (mặc dù có vẻ như nó thực sự không làm như vậy). Tôi không gặp vấn đề gì nhưng tôi đã tự …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.