Câu hỏi được gắn thẻ «gpu»

Bộ xử lý đồ họa, một bộ xử lý dành riêng để sản xuất đầu ra màn hình.


3
Sự cố GPU - Lỗi treo trên màn hình xám
Tôi đã tìm thấy vấn đề này theo vấn đề của tôi trong chuỗi này: Khởi động bị treo trên màn hình màu xám (ngay cả khi khởi động từ ổ USB với cài đặt OS X mới) MacBook Pro 15 "Đầu năm 2011 của tôi với AMD Radeon HD …
43 boot  hardware  graphics  gpu 

5
Học máy trên GPU ngoài với CUDA và cuối MBP 2016?
Tôi muốn biết các tùy chọn GPU ngoài (eGPU) là gì cho macOS năm 2017 với MacBook Pro cuối năm 2016. Tôi đã thực hiện nghiên cứu của mình, tuy nhiên trên internet tôi tìm thấy rất nhiều thông tin khó hiểu. Một số người nói rằng nó có thể …
31 macbook  sierra  gpu  cuda 


2
IPhone và iPad có bao nhiêu bộ nhớ GPU?
Tôi đang tự hỏi làm thế nào bộ nhớ GPU hoạt động trên iPhone và iPad. Sau khi đọc thông số kỹ thuật của Apple trên iPad 3 (http://www.apple.com/ipad/specs/), A5X là một hệ thống trên chip có CPU lõi kép và GPU lõi tứ. Họ có chung RAM hệ thống …
17 iphone  ios  ipad  gpu 

5
Mac book pro của tôi có phù hợp với CUDA không?
Sau khi truy cập trang này: http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-getting-started-guide-for-mac-os-x/ Tôi không biết MacBook Pro của mình có phù hợp để phát triển CUDA hay không. Sau About This Mac tôi thấy điều này: Nó dường như không phải là một card đồ họa trong danh sách này: https://developer.nvidia.com/cuda-gpus Nhưng tôi đã hỏi …
15 macbook  gpu 

2
Theo dõi hiệu suất GPU trên OSX
Có ứng dụng hoặc công cụ nào có thể theo dõi hiệu suất GPU trên OS X không? Cụ thể tôi muốn xem tốc độ / mức sử dụng và nhiệt độ hiện tại của chip NVIDIA tích hợp. Đối với Windows, có CPU-Z và MSI Afterburner. Tôi không thể …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.