Câu hỏi được gắn thẻ «mail.app»

Apple Mail, ứng dụng email khách được cung cấp với macOS và iOS.


4
Làm thế nào tôi có thể gửi tin nhắn thư sau?
Ngày trước, tôi nhớ có một chương trình e-mail (có lẽ đó là Eudora?) Có thể lên lịch gửi thư, vì vậy khi soạn thư, bạn có thể đặt một số ưu tiên cho khi nào nó sẽ được gửi. Tin nhắn sẽ được soạn và xếp hàng, nhưng sẽ …
39 macos  mail.app 


2
Có an toàn để xóa thư mục ~ / Library / Mail
Tôi vừa giao dịch trong Mail.app cho Sparrow và muốn xóa một số dung lượng trên ổ cứng của tôi. Có an toàn để xóa các ~/Library/Mail/V2/IMAP-[mailbox]thư mục cho bất kỳ tài khoản thư nào mà tôi đã xóa khỏi Mail.app không? EDIT: Đáp lại hai câu trả lời "nếu …
20 lion  mail.app 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.