Có thể sử dụng Macbook với 0% sức khỏe?


4

Có thể sử dụng macbook pro nếu pin ở mức 0% không? Nó là 1% tại thời điểm này và hoạt động tốt khi được cắm, nhưng nếu nó về 0% thì sao?


Chỉ tò mò: Nó có bao nhiêu chu kỳ và nó là mô hình gì?
Max Ried

MacBook pro mid 2010 15 '', chu kỳ 591, tối đa 6900 mAh gốc, 46mAh hiện tại
Petar Pavlov

Bài đăng này apple.stackexchange.com/questions/116193/ cũng có thể có liên quan.
heropup

Câu trả lời:


2

Nó không thành vấn đề khi bạn cắm nó. Bạn thậm chí có thể tháo (không phải khuyên) pin và vẫn sử dụng khi cắm bộ chuyển đổi. Tôi có thể tưởng tượng pin không hoạt động đúng (hoặc thậm chí không hoạt động) khi nó đạt 0%

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.