Photo Stream Sync hoạt động như thế nào?


1

Nếu tôi xóa ảnh khỏi luồng ảnh và để chúng trên iPhone, liệu chúng có được đưa trở lại vào luồng ảnh sau khi đồng bộ hóa không? Hay là dòng ảnh chỉ chụp những bức ảnh mới hơn?

Câu trả lời:


1

Ảnh đã xóa sẽ không được đồng bộ hóa qua Photo Stream. Nó đủ thông minh để nhận ra rằng bạn đã xóa một bức ảnh và sẽ không đồng bộ hóa nó.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.