Làm cách nào tôi có thể điều chỉnh nhạc trong imovie cho một phần của phim?


8

Tôi có một dự án imovie mà tôi đang tạo và tôi có các video clip và một đoạn âm thanh phát một bài hát. Tôi thấy rằng tôi có thể điều chỉnh mức âm lượng của bài hát cho toàn bộ bài hát nhưng tôi muốn giảm âm lượng cho một phần của bài hát (vì tôi muốn nhấn mạnh âm thanh phát ra từ video clip)

Có thể điều chỉnh âm lượng của một bản nhạc cho một phần của bài hát trong imovie?

Câu trả lời:


11
  1. ⌥ alt/option-nhấp vào điều chỉnh âm lượng để tạo khung hình chính mới
  2. Điều chỉnh âm lượng giữa các khung hình chính này bằng cách kéo.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.