Tai nghe iphone 5 có tương thích với iphones 3G và 4s không?


Câu trả lời:


1

Có, vì cả hai tai nghe đều sử dụng giắc cắm tai nghe 3,5 mm có sẵn trên iPhone 3G và 4s.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.