Tôi có thể nâng cấp RAM trên võng mạc Mac Book Pro cuối năm 2013 không?


15

Các mẫu cuối năm 2013 (13 "- (ME864, ME865, ME866), 15" - (ME293, ME294)) có hỗ trợ nâng cấp RAM không?

Câu trả lời:


23

Không. RAM được hàn vào bảng logic trong tất cả các kiểu máy này.

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Dưới đây là bảng logic từ Teardown của model 15 '' cấp thấp (2.0 GHz, RAM 8 GB, 256 SSD).

Bên trong hộp màu vàng là các chip bộ nhớ DDR3 SDRAM (tổng cộng 8 GB) 16 x 512 MB. Như bạn có thể thấy, chúng được hàn trực tiếp vào bảng và không thể thay thế mà không thay thế toàn bộ bảng logic.


Do đó, bạn có thể nâng cấp bảng logic: p
Kheldar 17/2/2015

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.