Làm thế nào để gửi tất cả các tin nhắn dưới một liên hệ đến một email


0

Tôi cần gửi tất cả tin nhắn của mình dưới tên liên lạc đến email. Có cách nào để chọn tất cả và sau đó gửi đến một email nhất định không?

Câu trả lời:


1

Bạn chỉ có thể giữ một bong bóng văn bản, sau đó chọn văn bản bạn muốn và chuyển tiếp nó qua sms / imessage hoặc bạn chỉ có thể sao chép văn bản và sau đó soạn email mới và dán văn bản vào đó. :)

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.