Làm cách nào để bắt đầu một ngôi làng mới trên thiết bị iOS thứ hai của tôi? [bản sao]


2

Vì vậy, tôi có cùng một làng clash of clans trên iPad và iPhone của tôi.

Làm cách nào để bắt đầu một ngôi làng mới trên iPad của tôi trong khi vẫn giữ nguyên một ngôi làng trên iPhone của tôi?

Câu trả lời:


1

Lúc này thì hơi muộn. Bạn sẽ phải thiết lập lại một trong số chúng, tải lại trò chơi và bắt đầu trò chơi đó với ID gamecenter mới (không sử dụng cái cũ của bạn cho cơ sở của bạn, mà là một ID hoàn toàn mới). Sau đó, bạn sẽ có một tài khoản mới. Bạn có thể chuyển đổi giữa hai bằng cách thay đổi ID Gamecenter của mình từ cái này sang cái khác trên một trong hai thiết bị. Nếu không có khôi phục cài đặt gốc, nó sẽ luôn mặc định bạn trở về cơ sở "ban đầu" của mình, ngay cả với ID gamcenter mới.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.