Terminal / iTerm Autocomplete Chức năng màu xám xám?


3

Không quá chắc chắn làm thế nào để mô tả điều này ... nhưng tôi đã thấy điều này trên máy tính của một người một quán cà phê ngày hôm nay và không có cơ hội để hỏi anh ta đang sử dụng plugin / ứng dụng nào -

Tôi nghĩ tốt nhất để minh họa bằng một ví dụ:

Giả sử có một thư mục có ba thư mục, 'kitty', 'dogie' và 'ếch'.

Việc gõ cd fsẽ làm cho các chữ cái rogxuất hiện sau 'f', nhưng rogsẽ có màu văn bản nhạt hơn (màu xám) - đó là một loại "tự động hoàn thành có thể nhìn thấy", không biết nên gọi nó là gì nữa. Bất cứ ai biết làm thế nào để đạt được điều này? Cảm ơn.

Câu trả lời:
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.