Số lượng chu kỳ pin của tôi có tăng lên khi MBP được bật và cắm không?


1

Tôi thường để Macbook Pro (13 "- Cuối năm 2011) cắm vào trong khi làm việc với nó với mức phí 100%. Bài này gợi ý rằng khi pin ở mức 100% và máy tính xách tay được cắm vào, pin sẽ ngừng sạc hoàn toàn.

Giả sử tôi sử dụng máy tính của mình trong cấu hình này trong 10 giờ một lần. "Chu kỳ" sử dụng này có thực sự đóng góp vào số chu kỳ pin của tôi không?

Câu trả lời:


4

Nếu pin của bạn ở mức 100% và MacBook của bạn đã được cắm thì pin không sạc hoặc xả, do đó, nó không sử dụng chu kỳ sạc.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.