Ứng dụng Parallels bắt đầu từ hotkey - không muốn


0

Tôi có một tình huống khó chịu khi một số tổ hợp phím, thậm chí không chắc chắn, khởi động một ứng dụng trong Parallels VM chạy Windows, Parallels xây dựng 8.0.18619. Ứng dụng này là Chrome. Thông thường VM trong câu hỏi không chạy. Vì vậy, những gì xảy ra là tôi đang gõ dữ dội, đánh vào tổ hợp lẻ và VM khởi động và tải Chrome.

Tôi không thấy nơi này được thiết lập. Nó không được thiết lập trong OS X, không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trong Parallels và nó cũng không được thiết lập trong Windows. Có vẻ như nó phải ở trong OS X, vì nếu không thì làm sao nó có thể khởi động VM?

Như một cách giải quyết, tôi đã bỏ qua Chrome.

Tôi muốn bỏ chỉ định lối tắt lừa đảo này. Có ý kiến ​​gì không?


Phiên bản nào của song song?
Brian Duke

Chỉnh sửa xây dựng thành câu hỏi ở trên.
Jeffrey Simon
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.