Thông báo cài đặt sẽ không biến mất


2

Sau khi cài đặt các bản cập nhật không thành công, cảnh báo sau sẽ không biến mất. Nó cho tôi không có tùy chọn để hủy bỏ. Bất kỳ ý tưởng về làm thế nào để thoát khỏi nó ngắn khởi động lại máy? Sử dụng OSX 10.9.4.

enter image description here

Xin tư vấn.


bạn sẽ phải khởi động lại.
Buscar웃

Câu trả lời:


4

Khởi đầu Activity Monitor (từ Launchpad / Khác hoặc qua Spotlight).

Tìm thấy iTunes trong danh sách và đóng nó Nếu nó không ở đó thì tìm iTunes Helper và đóng nó lại

Các tên có mặt trong Process Name cột, đóng các quá trình là có thể thông qua X nút nằm quanh góc trên cùng bên trái (tất nhiên không phải nút màu đỏ, đóng Activity Monitor chính nó, nhưng dưới đó).


Trong trường hợp của tôi, đó là Safari và tôi không chạy Safari theo thông tin đăng nhập của mình.
Michael
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.