Làm cách nào để dừng cập nhật iOS cằn nhằn tôi?


2

iOS7 cho phép bạn xóa gói cập nhật iOS8 nếu nó đã được tự động tải xuống iPhone của bạn (Cài đặt> Chung> Cập nhật phần mềm> Xóa). Tuy nhiên, sau đó Apple khăng khăng thông báo lại cho bạn về tính khả dụng của bản cập nhật iOS8 (mặc dù không tải xuống), điều đó có nghĩa là bạn vĩnh viễn có "1" bằng biểu tượng Cài đặt.

Có cách nào để chặn thông báo này?

Câu trả lời:


1

Điều này hiện không thể.

Nếu thiết bị của bạn đã được jailbreak, bạn có thể cài đặt Software Update Killer hoặc bất kỳ số chỉnh sửa loại bỏ huy hiệu nào.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.