Không thể từ chối tệp nhị phân trên Giao diện người dùng iTunesConnect mới


3

Chúng tôi đã gửi nhị phân của mình, nhưng phát hiện ra rằng có lỗi. Tôi đã tải lên một tệp nhị phân mới từ XCode6 và nó hiển thị trong Tab Prerelease của iTunesConnect. Nó có số bản dựng cao hơn (# 706) so với phiên bản "chờ xem xét" (# 704).

Tôi không thể từ chối # 704 và thay thế bằng # 706 trong Chờ đợi đánh giá. Không có nút nhị phân từ chối ở bất cứ đâu trong Giao diện người dùng iTunesConnect, cũng như trên ứng dụng di động. Theo Tài liệu của Apple, nó sẽ ở đây, trong ảnh chụp màn hình này:

nhập mô tả hình ảnh ở đây

https://developer.apple.com/l Library / ios

Câu trả lời:


1

Nếu bạn không thể từ chối một ứng dụng sau một hoặc hai ngày thử, điều tốt nhất sẽ là một cuộc gọi tới bộ phận hỗ trợ của Nhà phát triển Apple.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.