ICloud có lưu ảnh bị xóa khỏi máy ảnh và luồng ảnh của bạn không?


0

ICloud có lưu ảnh bị xóa khỏi máy ảnh và luồng ảnh của bạn không?

Ví dụ: Nếu bạn đã lưu ảnh từ Google nhưng đã xóa ảnh khỏi máy ảnh của bạn và luồng ảnh thì nó có còn lưu vào iCloud không?bạn phải đồng bộ hóa cụ thể với icloud phải không? -
Lorenzo Farfan

Câu trả lời:


-1

Nghe nói iCloud tự động sao lưu thông tin thiết bị iOS của bạn hàng ngày qua Wi-Fi khi thiết bị của bạn được bật, khóa và kết nối với nguồn điện. Trên thiết bị iOS của bạn, đi tới Cài đặt & gt; iCloud & gt; Lưu trữ & amp; Sao lưu, sau đó bật Sao lưu iCloud.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.