Các sọc lạ trong cửa sổ AirPort Utility


1

Các sọc lạ này chỉ trong cửa sổ này (Tiện ích AirPort) và tôi có thể thoát khỏi chúng không? Đôi khi lỗi này không xuất hiện, nhưng hầu hết vẫn xảy ra. Tôi nghĩ rằng nó phụ thuộc vào độ phân giải màn hình, nhưng tôi đã nhầm. Võng mạc MBP cuối năm 2013, OS X 10.9.5. Cảm ơn!nhập mô tả hình ảnh ở đây

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.