Yosemite không thể giải quyết tên miền


16

Vì vậy, tôi biết Apple đã gỡ bỏ mDNSRespondertrong Yosemite, nhưng có vẻ như một loạt các ứng dụng vẫn đang cố gắng tương tác với nó và thất bại

Oct 20 10:57:00 Nicks-MacBook-Pro.local configd[25]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:8 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:03 Nicks-MacBook-Pro.local ntpd[239]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:3 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:03 Nicks-MacBook-Pro.local Spotify[604]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:88 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:04 Nicks-MacBook-Pro.local configd[25]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:8 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:06 Nicks-MacBook-Pro.local ntpd[239]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:3 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:07 Nicks-MacBook-Pro.local configd[25]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:8 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:09 Nicks-MacBook-Pro.local ntpd[239]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:3 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:10 Nicks-MacBook-Pro.local configd[25]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:8 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:12 Nicks-MacBook-Pro.local ntpd[239]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:3 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:13 Nicks-MacBook-Pro.local configd[25]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:8 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:15 Nicks-MacBook-Pro.local ntpd[239]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:3 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:16 Nicks-MacBook-Pro.local configd[25]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:8 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:18 Nicks-MacBook-Pro.local ntpd[239]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:3 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:19 Nicks-MacBook-Pro.local configd[25]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:8 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:21 Nicks-MacBook-Pro.local ntpd[239]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:3 Err:-1 Errno:61 Connection refused
Oct 20 10:57:23 Nicks-MacBook-Pro.local configd[25]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:8 Err:-1 Errno:61 Connection refused

Chrome vẫn hoạt động tốt (có trình phân giải riêng trong Chrome không?) Nhưng Firefox thì không, tôi có thể dig google.comvà nó sẽ trả về kết quả chính xác.

Tôi đã thử với cả máy chủ DNS của ISP cũng như 8.8.8.8/ 8.8.4.4không có sự khác biệt thực sự.

Điều rất kỳ lạ là, nếu tôi khởi động lại, tôi sẽ có được một vài phút hoạt động tốt trước khi điều này xảy ra lần nữa.

Có ý kiến ​​gì không?

Cập nhật

Rõ ràng nếu bạn dỡ / tải discoverydmọi thứ bắt đầu hoạt động (các hướng dẫn trước đây đã được dỡ / tải mDNSResponder) ít nhất là trong một thời gian:

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.discoveryd.plist
sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.discoveryd.plist

Đây là những gì tôi có trong bảng điều khiển của mình sau khi tôi tải / hủy tải. Không có ý tưởng gì liên quan:

10/20/14 4:44:08.268 PM discoveryd[1333]: Basic Sockets GetProcessNameFromSocket() failed errno[57] err[-1]
10/20/14 4:44:08.268 PM discoveryd[1333]: Basic Sockets Unknown(-1), errno 0 UDS FD=3
10/20/14 4:44:08.268 PM discoveryd[1333]: Basic Sockets UDS FD=3 ERROR: failed to get effective user ID, errno 0
10/20/14 4:44:08.268 PM discoveryd[1333]: Basic SleepProxy BSP Server Disabled. Metric = 3373
10/20/14 4:44:08.272 PM discoveryd[1333]: AwdlD2d AwdlD2dInitialize: Initialized
10/20/14 4:44:08.273 PM discoveryd[1333]: D2D_IPC: Loaded
10/20/14 4:44:08.273 PM airportd[29]: _resetD2DConnection: Connection re-established to mDNSResponder D2D server
10/20/14 4:44:08.275 PM discoveryd_helper[254]: Detailed RemoteControl com.apple.discoveryd_helper XPC connection 0x7fa853800680: start (pid=1333, <unknown> not root)
10/20/14 4:44:08.277 PM configd[25]: network changed.
10/20/14 4:44:08.282 PM discoveryd[1333]: Basic RemoteControl com.apple.discoveryd Starting XPC Server
10/20/14 4:44:08.282 PM discoveryd[1333]: Basic DNSResolver etc/hosts file changed: Event 0x7ffab6b005e0 Flushed /etc/hosts cache
10/20/14 4:44:08.283 PM discoveryd[1333]: Basic RemoteControl com.apple.discoveryd.dnsproxy Starting XPC Server
10/20/14 4:44:08.283 PM discoveryd[1333]: AwdlD2d AwdlD2dStartAdvertisingPair: 'nicks-macbook-pro' Advertising service started
10/20/14 4:44:08.283 PM discoveryd[1333]: Basic SleepProxy Sleep Proxy Server is not enabled
10/20/14 4:44:08.284 PM discoveryd[1333]: AwdlD2d AwdlD2dStartAdvertisingPair: 'nicks-macbook-pro' Advertising service started
10/20/14 4:44:08.285 PM discoveryd[1333]: AwdlD2d AwdlD2dStartAdvertisingPair: '483e5cefffa5108400000000000008efip6arpa' Advertising service started
10/20/14 4:44:08.286 PM discoveryd[1333]: AwdlD2d AwdlD2dStopAdvertisingPair: 'nicks-macbook-pro' Advertising service stopped
10/20/14 4:44:08.286 PM discoveryd[1333]: AwdlD2d AwdlD2dStopAdvertisingPair: 'nicks-macbook-pro' Advertising service stopped
10/20/14 4:44:08.287 PM discoveryd[1333]: AwdlD2d AwdlD2dStartAdvertisingPair: 'nicks-macbook-pro' Advertising service started
10/20/14 4:44:08.287 PM discoveryd[1333]: AwdlD2d AwdlD2dStartAdvertisingPair: 'nicks-macbook-pro' Advertising service started
10/20/14 4:44:08.288 PM discoveryd[1333]: AwdlD2d AwdlD2dStopAdvertisingPair: '483e5cefffa5108400000000000008efip6arpa' Advertising service stopped
10/20/14 4:44:08.289 PM discoveryd[1333]: AwdlD2d AwdlD2dStartAdvertisingPair: '483e5cefffa5108400000000000008efip6arpa' Advertising service started

Tôi vẫn phải dỡ / tải thường xuyên để tiếp tục đi. Điều gì có thể gây ra điều này?


1
Tôi đang gặp vấn đề tương tự và nó đang gây phẫn nộ. Tôi thậm chí không thể làm cho Apache hoặc MySQL hoạt động tốt.
Andrew

Điều gì xảy ra khi bạn chạy dscacheutil -configuration? Tôi nghĩ rằng việc tải lại không bao giờ của / etc / hosts có thể liên quan đến điều này: superuser.com/questions/829383/ Kẻ
Andrew

Câu trả lời:


8

Một cú sút xa, nhưng bạn có sử dụng tài khoản Bonjour với Adium không? https://trac.adi.im/ticket/16827

Một bản cập nhật từ OP chỉ ra đây là vấn đề:

Hóa ra vấn đề là để lại tin nhắn bonjour được kích hoạt trong Adium. Để khắc phục điều này, tôi đã tải / tải Discoveryd, tải vào Adium, vô hiệu hóa bonjour sau đó khởi động lại mà không gặp vấn đề gì. Nếu bạn muốn bonjour, tải / hủy tải Discoveryd hoặc đợi vé Adium ở trên được xử lý.


Wow ... Nếu bạn khởi động lại với bonjour bị vô hiệu hóa trong adium, ngay khi bạn bật lại mạng bonjour, nó sẽ tắt ngay lập tức mạng (như tôi đã mô tả trong lỗi), tăng tốc lên discoveryd100% và buộc bạn phải tải / tải nó. Nó xuất hiện miễn là tôi giữ cho người khuyết tật đó là tôi tốt. Cảm ơn!
Nick

Vấn đề này cũng xảy ra với người dùng chưa cài đặt adium. Chúng ta có một giải pháp không tải / dỡ tải Discoveryd hoặc giết quá trình tương ứng thông qua giám sát hoạt động không?
Jan Michael

1
Có một khoảng thời gian không liên tục trước khi quá trình Discoveryd bị treo và do đó tôi KHÔNG tin rằng kết nối Adium được đề cập ở trên là dứt khoát. Tôi đoán là việc bật tùy chọn bonjour trong Adium có tác dụng tạm thời đối với Discoveryd tương tự như bỏ quá trình. Tôi không chạy Adium và giống như người đăng ở trên, có cùng một vấn đề với Discoveryd tăng cường sử dụng CPU tới 100% và không thể giải quyết tên DNS. Thay đổi máy chủ DNS trong Network Prefs không có tác dụng lâu dài, tuy nhiên, điều đó khiến Discoveryd phải làm mới do đó tạo ra ảo tưởng về việc khắc phục sự cố, tương tự như

1
Bài viết này đã đưa tôi đi đúng hướng. Tôi không sử dụng adium nhưng tôi thấy rằng vẫn còn com.apple.mDNSResponder.plist còn lại sau khi nâng cấp. Sau khi lấy com.apple.mDNSResponder.plist, com.apple.mDNSResponderHelper.plist và khởi động lại OSX DNS của tôi hoạt động tốt.

Tất cả các danh sách dnsreponser của tôi đã biến mất. Vấn đề vẫn tồn tại.
Kees de Kooter
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.