Tại sao iTunes không xáo trộn các bài hát mà là album?


1

Tôi hiện đang chạy iTunes 12.0.1.26 trên OS X 10.10 (Yosemite) và mỗi khi tôi cố gắng phát bất kỳ nhóm bài hát nào một cách ngẫu nhiên, các bài hát sẽ được nhóm theo album. Tôi đã gặp vấn đề này với các phiên bản iTunes trước chạy trên OS X Maverick. Tôi muốn có thể xáo trộn các bài hát riêng lẻ.

Câu trả lời:


1

Điều khiển → Ngẫu nhiên → Chọn tùy chọn của bạn.

Ảnh chụp màn hình:

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.