Nhận địa chỉ url đầy đủ trên Safari


14

Trong Yosemite, Safari mới "ẩn" một phần của URL, làm thế nào tôi có thể hiển thị nó mà không cần đến thanh địa chỉ mỗi lần?

ví dụ https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=p9lIVJbjCYiX8QfnpoCgBQ#q=stackexchangetrở thànhgoogle.com.br

rút ngắn

mở

Câu trả lời:


23

Tôi đã tìm thấy giải pháp, ngay sau khi đăng ...

Truy cập Safari → Tùy chọn → Nâng cao → Hiển thị URL trang web đầy đủ

Sở thích

Hiển thị url đầy đủ

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.