Apple TV: Kết nối với nhiều Sharings Home


1

Có thể kết nối một Apple TV với nhiều iTunes Home Sharings không?

Tôi có hai máy Mac được kết nối với các ID Apple khác nhau và tôi muốn truy cập cả hai thông qua phần Máy tính Apple TV. Vấn đề là tôi chỉ có thể nhập một ID Apple để chia sẻ tại nhà trên Apple TV.

Làm cách nào để kết nối với thư viện iTunes thứ hai mà không mất kết nối với thư viện thứ nhất?

Câu trả lời:


1

Hiện tại không thể thiết lập Chia sẻ tại nhà với nhiều ID Apple trên Apple TV. Theo như tôi có thể nói, không có cách nào để chia sẻ thư viện iTunes với Apple TV mà không thiết lập Chia sẻ tại nhà.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.