Áp dụng Tên máy tính và tên máy chủ cục bộ với System Image Utility


3

Tôi đang cố gắng tạo một hình ảnh NetInstall bằng System Image Utility và tò mò về cách tùy chọn "Áp dụng cài đặt Tên máy tính và Tên máy chủ cục bộ từ một tệp" trong tác vụ Áp dụng Cài đặt cấu hình hệ thống trong Thư viện tự động.

Bất cứ ai có thể cung cấp một số cái nhìn sâu sắc về cách thức này hoạt động?

Câu trả lời:


1

Hãy thử định dạng này: - Đơn hàng là Địa chỉ MAC, tên máy chủ (fqdn hoặc không), Tên máy tính (tùy chọn), Tên Bonjour (tùy chọn)

00: 2c: 76: 8d: 28: 3b -automatic- Máy tính 1 Máy tính 1 00: 2c: 76: 8d: 28: 2b -automatic- Máy tính 2 Máy tính 2 00: 2c: 76: 8d: 28: 1b -automatic- Máy tính 3 Máy tính 3

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.