Tôi có thể chuyển cuộc gọi từ iPhone sang Facetime trên máy mac không?


5

Sử dụng Yosemite, tôi có thể chuyển cuộc gọi từ iPhone sang Facetime trên mac không? Tôi biết có thể đi từ FaceTime trên mac sang iPhone. Tôi muốn đi theo hướng khác.

Câu trả lời:


5

Điều này hiện không thể thực hiện được (iOS 8, OS X 10.10.3).

Một câu hỏi tương tự đã được đặt ra trên diễn đàn Cộng đồng Apple và sự đồng thuận ở đó là không thể: https://discussions.apple.com/thread/6649250

Có thể Apple sẽ bổ sung chức năng này trong phiên bản mới hơn của phần mềm / HĐH của họ.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.