iPhone sẽ không khởi chạy ứng dụng, khởi động lại và hiện hiển thị màn hình đăng nhập Apple


0

Tôi đã khởi động lại iPhone 4S của mình vì các ứng dụng liên tục sao lưu thay vì tải nhưng điện thoại của tôi đã hiển thị dấu hiệu Apple trên màn hình trong khoảng một giờ. Tôi đã thử nhấn nút home và tắt nút. Tôi có thể làm gì nữa?

Câu trả lời:


1

Giữ cả Nút Home và nút trên đỉnh của điện thoại trong 10 giây sẽ buộc điện thoại thực hiện khởi động lại cứng.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.