Không có giới hạn sau một khoảng thời gian trong Dragon Dictate 4


8

Trong Dragon Dictate 4 , khi tôi nói "Xin chào thế giới, đây là giai đoạn thử nghiệm", nó xuất ra:

Chào thế giới. đây là một bài kiểm tra."

Không có nắp sau thời gian đầu tiên. Có cách nào để sửa nó k?

Vấn đề này ảnh hưởng đến hầu hết các chương trình: Evernote, ứng dụng thư Mac OS X mặc định, Safari, latexian, v.v. Không có vấn đề nào như vậy khi sử dụng notepad của Dragon hoặc Google Chrome.

Rõ ràng tôi không muốn phải nói "Cap" sau mỗi khoảng thời gian.

Câu trả lời:


1

Xem xét nó không xảy ra trong mọi ứng dụng (nó hoạt động trong Notepad và Google Chrome tích hợp), tôi nghĩ đó là một lỗi. Bạn đã báo cáo hành vi này với Dragon chưa?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.