Câu hỏi được gắn thẻ «voice-dictation»

Đọc chính tả bằng giọng nói là khả năng diễn giải giọng nói của con người và chuyển nó thành văn bản để sử dụng trong các ứng dụng.


2
Làm thế nào để tắt tiếng bíp chính tả?
Để đọc chính tả trên OS X, bạn đã nhấn đúp vào một phím (tôi đã đặt của tôi thành fn) để bắt đầu đọc chính tả. Sau đó, nó làm một tiếng bíp rất khó chịu . Và khi bạn quay trở lại, nó sẽ tạo ra một tiếng …
1
Điều khiển giọng nói đầy đủ cho Mac
Ứng dụng nào giúp tôi điều khiển máy Mac của mình bằng lệnh thoại, luôn bật, không có bàn phím và không có chuột? Tôi đang nói về một iMac được gắn trên tường luôn lắng nghe các lệnh điều khiển bằng giọng nói. Hỗ trợ ứng dụng duy nhất …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.