Nhấn nút enter bằng cách đọc chính tả trên máy Mac


6

Có thể sử dụng chính tả macOS để nhấn nút enter (tôi muốn chọn một mục không bắt đầu một dòng mới)? Có thể nhấn các nút lệnh hoặc chức năng bằng cách đọc chính tả?

Câu trả lời:


1

Bạn có thể sử dụng ‘nhấn phím return return hoặc‘ nhập vào đó.


Điều này có hoạt động cho bất kỳ phím nào như phím lệnh hoặc phím chức năng không?
ChemDev

@Chem Không, xem danh sách các lệnh có sẵn từ ngăn tùy chọn Trợ năng, trong phần Đọc chính tả, được hiển thị trong ảnh chụp màn hình của tôi.
grg

Bạn có thể thêm các lệnh của riêng bạn?
ChemDev

@Chem Có, nhưng không chỉ cho các phím bổ trợ, vì vậy bạn có thể tạo một lệnh chính tả, nhấn ⇧⌘4 chẳng hạn, nhưng không phải chỉ nhấn. Nhấp vào nút + để thêm lệnh.
grg
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.