Di chuyển treeview sang bên trái trong QuollEyeTree


Câu trả lời:


1

Nhận xét của bạn khiến tôi suy nghĩ, và tôi đã đánh bật một quan điểm theo chiều dọc. Điều này hoạt động, nhưng chưa trải qua một chu kỳ thử nghiệm đầy đủ.

Tôi có thể sẽ bao gồm điều này trong phiên bản đầy đủ, với các tùy chọn cho một trong hai chế độ. Điều này sẽ yêu cầu một bộ thay đổi khác để cho phép cấu hình độc lập của cả hai chế độ.


CHỈNH SỬA Tôi đã bao gồm chế độ xem theo chiều dọc như một tùy chọn trong bản Beta thông thường
http://binnie.id.au/Doads/QuollEyeTree-2.03.dmg

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.