MBP không phát hiện màn hình ngoài


0

Tôi có 2 MBP. Một tư nhân (cuối năm 2013) và một công việc (giữa năm 2012). MBP riêng của tôi có thể phát hiện các màn hình bên ngoài ngay lập tức mà không gặp vấn đề gì. MBP công việc của tôi chỉ có thể phát hiện một trong những màn hình ..

Các màn hình giống hệt nhau (Fujitsu Thor) và tôi sử dụng cáp mini-DP -> DP.

Tôi đã thử thiết lập lại PRAM và SMC.

Câu trả lời:


1

Hóa ra có vẻ như có gì đó không ổn với cáp.

Tôi đã thử sử dụng cáp mà tôi sử dụng cho màn hình đã được phát hiện và nó hoạt động ngay bây giờ ... Đây có phải là cáp bị lỗi hay chỉ đơn giản là cáp không tương thích hoặc một cái gì đó?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.