Có tính năng Nhà phát triển và Kiểm tra trong Mail.app không


10

Có tính năng Nhà phát triển và Kiểm tra trong Mail.app không?

Trong Safari.app, tôi có một menu dành cho nhà phát triển bao gồm một mục Inspect cho phép tôi điều tra các vấn đề với HTML trong trình duyệt.

Tính năng này có tồn tại trong Mail.app không?


2
Mail.app nào - iOS hoặc OS X? Phiên bản nào của HĐH?
bmike

macOS - /
Ứng dụng

Câu trả lời:


3

Để kiểm tra mã cơ bản của tin nhắn, bạn có thể sử dụng Xem> Tin nhắn> Nguồn thô.


4
Xin lỗi, không phải những gì tôi đang tìm kiếm. Xem nguồn (có sẵn bằng Alt-Cmd U) rất hữu ích và cũng có sẵn trong Safari - nhưng nó không phải là tính năng kiểm tra của nhà phát triển.
alls0rts

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.