Chạy OS X với tư cách là khách trên Retina Macbook pro


2

Tôi đã cài đặt OS X 10.9 Mavericks trên Parallels Desktop 10. và tôi đã cài đặt Parallels Tools và tặng 2 lõi, RAM 2GB và 384 MB cho VM đó. Nhưng nó chỉ hiển thị 256 MB VRAM trên phần Giới thiệu về Mac. và Nó không hoạt động trơn tru (tạo hiệu ứng xé khi cuộn qua Ứng dụng bảng khởi chạy).

Bất cứ ai chạy OS X với tư cách là HĐH khách trên Parallels hoặc VMware fusion mà không gặp vấn đề gì?

.


Tôi đã sử dụng os x với tư cách là khách sử dụng vmware fusion, xem bài đăng của tôi về nó để biết chi tiết về cách bắt đầu: Ánh xạ bàn phím không chính xác trên máy khách OS X trong phản ứng tổng hợp vmware . Tôi đã có một vấn đề với các phím nhất định, nhưng tìm ra cách để khắc phục điều đó. Tôi nhận thấy hiệu ứng xé trong bệ phóng quá.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.