Ứng dụng nào có thể mở văn bản từ bất cứ đâu trong trình soạn thảo bạn chọn?


1

Trong lần cài đặt trước, tôi đã có một công cụ nhỏ lấy văn bản từ ví dụ như một biểu mẫu web sau khi nhấn eg + E, dán nó vào trình chỉnh sửa mà tôi chọn để chỉnh sửa nó. Sau khi lưu, nó đã được dán trở lại vị trí ban đầu. Ứng dụng này đã có mặt trên App Store trong những ngày đầu, sau đó được kéo và vẫn có sẵn từ GitHub.

Tôi không thể nhớ tên của nó, bạn có thể?

Cảm ơn.


1
Nếu bạn tải xuống từ App Store, bạn nên thử mở ứng dụng và chuyển đến tab Đã mua. Nên ở đó.
jherran

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.