IPod Touch / iPhone của tôi bị đóng băng!


8

IDevice của tôi bị đóng băng trên một màn hình và sẽ không cho phép tôi làm bất cứ điều gì. Tôi có thể làm gì để khắc phục nó?

Câu trả lời:


9

Giữ nút Home và các nút Nguồn / Ngủ cùng nhau cho đến khi nó cứng lại.


1

Bạn có thể buộc thoát ứng dụng đang mở bằng cách giữ nút nguồn / ngủ cho đến khi màn hình "trượt để tắt nguồn" xuất hiện. Sau đó, bạn giữ nút home cho đến khi ứng dụng được đóng lại.

Điều này có thể không hoạt động nếu toàn bộ thiết bị bị đóng băng hoàn toàn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.